Üye Olduğu Dernekler

 

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 

Ulusal Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahi Derneği

Türk Tabipleri Birliği

İstanbul Cerrahi Derneği

Ulusal Acil ve Travma Derneği

Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Endokrinolojide Diyalog Derneği