Fıtık

FITIK


 

Fıtık cerrahisi en sık uygulanan genel cerrahi işlemlerinden birisidir. Her yıl milyonlarca insanda primer ventral, kesi ve kasık fıtığı gelişmektedir. Toplumun %2 ile %20’sinde fıtık olduğu öngörülmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 700.000 kasık ve 200.000 ventral fıtık tamiri yapılmaktadır.

Protez (prosthesis) köken olarak Yunanca’ dan gelmektedir ve ‘’ to place before’’ önce yerleştirmek anlamında kullanılmaktadır. Fıtık cerrahisinde kabul edilen güncel kavram gerilimsiz (tension-free) yama ile onarımdır. 1857 yılında Theodore Billroth ‘’eğer faysa ya da tendon dansitesi ve sağlamlığında yapay bir doku üretebilirsek fıtık tamirinin radikal çözümünün gizemi keşfedilmiş olur’’ diyerek aslında günümüz yama üretim teknolojisinin esin kaynağı olmuştur.

Polimerize karbon bileşiklerinin gelişimi fıtık cerrahisinde devrime neden olmuştur. İlk olarak naylon sutür materyali olarak kullanılmıştır. Polipropilenin 1962 yılında keşfi ile beraber 4 farklı grup materyal fıtık cerahi tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar; PP, PTFE, ePTFE,Polyesterden oluşmaktadır.

Fıtık tamirinde sentetik prostetik materyal kullanımı ile ilgili ilk bilgiler 1900 yıllara dayanmaktadır. İlk kullanılan materyal gümüş mesh olup, meshin korozyon özelliği ve komplikasyonlara yol açması nedeniyle 1940’larda tantalum meshle yer değiştirmiştir. İlk kez Usher 1958 ‘de plastik protezleri kullanmış belirgin üstünlükleri olduğunu bildirmiştir. Schmitt ve Grinna, marleks meshi enfekte abdominal savaş yaralarında kullanmışlardır. 1962’de monofilaman polipropilen mesh kullanılmaya başlanmış ve o günden beri en sık kullanılan materyal olmaya devam etmiştir.

Yamalar emilebilir ve emilemez olarak 2 gruba ayrılabilir. Bunlardan emilebilir meshler; Vikrl (poliglaktin) ve dexon (poliglikolik asit) iken, emilemeyen meshler; prolen (polipropilen), mersilen, marlex, PTFE (politetrafloroetilen) ve gore-texdir.

İdeal meshe nedir sorusuna cevap vermek zordur. Teknolojinin gelişimine parelel olarak ideal meshler her geçen gün gelişmektedir. Tüm yeni ve kaliteli meshlere rağmen; ideal meshe  ulaşmak için çalışmalar halen devam etmektedir.


 

İdeal bir yama

1. Doku sıvıları ile fiziksel olarak değişime uğramamalı

2. Kimyasal olarak inert olmalı

3. İnflamatuar veya yabancı cisim reaksiyonuna yol açmamalı

4. Karsinojenik olmamalı

5. Allerji veya hipersensiviteye yol açmamalı

6. Mekanik gerilmeye dayanıklı olmalı

7. İstenilen formlarda üretilebilmeli

8. Yeterli dayanıklılığa sahip olmalı

9. Steril edilebilmelidir.

Yani ideal sentetik yama; hafif, geniş porlu, esnek, minimal sıkar dokusu oluşturan, dokulara iyi uyum sağlayan, düşük yabancı cisim reaksiyonu veren, kolay ve iyi sabitlenebilen ve karın içi uygulamalarda yapışıklık yapmaması istenen özelliklere sahip olmalıdır.

Polipropilen yama

(PP): PP karbon atomlarının hidrofobik polimeridir. Fkelsibıl, güçlü, kolay kesilebilen, çevre dokuyla hızlı integre olabilen ve infeksiyona karşı dirençli bir materyaldir. Monofilaman yapı ve geniş por yapısı fibroblast büyümesi, enfeksiyona karşı direnç ve kompliyansında artışı sağlar. Günümüzde fıtık tamirinde en sık kullanılan materyal olmaya devam etmektedir.

Prolite

Marlex

Prolene

Parietene

Surgipro

Optilene

Premilene

Dynamesh

PTFE yama

PTFE kimyasal olarak inert yüksek negatif yüklü sentetik fluropolimerdir.  Sentetik olarak negatif yüklü olmasından dolayı su ve yağlar bu maddeye yapışamaz. Bu madde insan dokusu ile birleşemez kapsül oluşturur. Zayıf doku integrasyonundan dolayı nüks fazladır ve enfekte olduğu takdirde çıkarılması gerekir. PTFE microporlara sahiptir. Bu mikroporlar bakteri geçişine izin verir ama makrofajların geçişine izin vermez. Bu nedenle vücut enfeksiyondan temizlenemez.

ePTFE yama

ePTFE  inert olduğundan ve çok az inflamatuar etkisi olduğundan dolayı direk olarak organların üzerine konulabilir.

Mycromesh

Polyester yama

Polyester tereptalik asidin karbon polimeridir. Hidrofilik materyal olduğu için hidroliz ile parçalanarak vücuttan atılır. 

Parietex

Mersilene

Dacron

Hibrid Yamalar

Polipropilen+Poliglaktin 910 (Vypro I- Vypro II)

Polipropilen+Poliglaktin 25 (Ultrapro)

Titanyum kaplı polipropilen (TiMesh)

Kompozit yamalar

I-Polyester yamalar

Parietex Composite (Covidien)

II- PP yamalar

Sepramesh IP (Bard)

C-QUR Mesh (Atrium)

Parietene Composite (Covidien)

Proceed (Ethicon)

Composix Mesh (Bard)

Dynamesh IPOM (FEG)

Physiomesh (Ethicon)

III- ePTFE yamalar

Dualmesh (Gore)

Motifmesh (Proxy Biomedical)