Laparoskopik ve Robotik Cerrahi

LAPAROSKOPIK VE ROBOTIK CERRAHI


 

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi ilk çıktığı yıllarda tanısal amaçlı kullanılırken, günümüzde açık cerrahiye göre düşük morbidite ve hızlı iyileşme süresi gibi avantajları nedeniyle tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Daha başarılı laparoskopik cerrahi yapılan bir klinik olabilmek için şüphesiz ki cerrahi tecrübe ve doğru hasta seçimi en önemli faktörlerdir.

Bunun yanında laparoskopik cerrahide kullanılan enstrümanların cerrahın alışkın olduğu aletler olması ve kalitesi yapılacak olan laparoskopik cerrahilerin başarısını arttıran diğer önemli unsurlardır. Son yıllarda geliştirilen daha küçük ve daha az travmatik enstrümanlar, yeni nesil koagülasyon cihazları, gelişmiş görüntüleme kalitesi laparoskopik cerahinin daha başarılı uygulanmasına sebebiyet vermiştir. Laparoskopik cerrahi görüntüleme sistemleri cerrah kadar ameliyatı dışarıdan izleyenlere geniş görsellik sunması önemli bir avantaj olup bir yandan da ciddi bir dezavantaj haline gelmektedir. Çünkü eğitim dönemindeki geniş görsel imkânlar, bazı cerrahları gerekli eğitim aşamalarını yerine getirmeden cesaretlendirmekte ve bu cerrahların yeterli tecrübe edinmeden laparoskopik cerrahiye direkt başlamalarına sebep olabilmektedir. Bu da izleme kolaylığının tersine uygulayabilme için uzun eğitim süreci gerektiren laparoskopik cerrahide komplikasyonların artmasına sebep olabilir. Laparoskopik cerrahide oluşabilecek komplikasyonların düzeltilmesi açık cerrahiye göre daha zordur. Bu yüzden ilk adım olarak, ileri düzey kadar bazal düzeyde de laparoskopi cerrahi yapacak kişilerin gerekli olan yurtiçi veya yurtdışındaki eğitim programlarını mutlaka, titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir. Laparoskopi bir ekip işidir. Cerrah kadar asistansı yapacak kişinin, hemşiresinin ve özellikle anestezi ekibinin de laparoskopi konusunda eğitimli ve tecrübeli olması gerekmektedir. Bu yüzden laparoskopik cerrahikliniği kurulma aşamasında bu ekibin de başlangıçta daha tecrübeli merkezlerde bir süre eğitim almaları gereklidir. Yeterli laparoskopik cerrahi eğitim alındıktan sonra diğer bir önemli basamak ise özellikle başlangıçta doğru ve kısmen daha basit vaka  seçimidir. Hasta seçimi hem cerrahın özgüveninin yitirilmemesi için, hem de cerrahi tecrübenin gelişme aşamalarında bir basamak olması açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Cerrahi ekibin yeterli ve doğru eğitimi ve doğru hasta seçiminin yanında cerrahın alışkın olduğu, kullanışlı,kaliteli el aletleri ve görüntüleme sistemlerinin seçimi ve kullanılması da çok önemlidir. 

 

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi günümüz cerrahisinde teknik anlamda gelinen en ileri noktadır. Robotik cerrahinin laparoskopik  cerrahiye karşı avantajları ve dezavantajları mevcuttur. 

Robotik cerrahinin en önemli avantajı 3 boyutlu görslliğin olmasıdır. Özellikle  safra kanallarıi , yemek borusu ve barsaklar gibi tubuler yapıların ortaya konmasında ve izlenmesinde avantajlıdır. Robotik kolların manevra kabiliyeti daha fazladır. Asistan yardımı olmadan kameranın cerrah tarafından yönetilmesi bir diğer önemli avantajıdır. Robotik cerrahinin en önemli dezavantajları ise; taktil uyaranın olmaması ve maliyetli olmasıdır. Tüm bu dezavantajlarına rağmen robotik cerrahi yakın gelecekta altın standart bir cerrahi tedavi şekli olacak gibi görünmektedir. Yeni nesil robotların piyasaya sürülmesi bunu hızlandıracaktır.