Dev Guatr Ameliyatı

Çok Büyük Nodüler Guatr Ameliyatı

23 yaşında erkek hasta, nefes darlığına neden olacak kadar büyüyen dev bir nodüler guatr tanısı ile başka bir merkezden sevk edildi. Öykü ve muayenesi sonucu; hastanın solunum zorluğu ve ağrı şikayetlerinin olduğu tespit edildi. Ailesinden aydınlatılmış onam alınarak ertesi gün hazırlık ve tetkiklerin tamamlanmasından sonra ameliyat edildi. Ameliyat sırasında ses tellerinin çalışmasını sağlayan sinir (RLN) ve ellerin kasılmasını engelleyen ve kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid bezleri görüldü ve korundu. Hastanın dev guatrının neden olduğu soluk borusunun aşırı incelmesi ve yumuşaması (trakeomalazi) nedeniyle soluk borusu guatr çıkarıldıktan sonra deriye asıldı. Ameliyat sonrası 2. gün hasta sorunsuz olarak şifa ile taburcu edildi.

Resim 1-2: Hastanın ameliyat öncesi görünümü. Tüm boyun bölgesini kaplayan dev nodüler guatrı mevcut.

Resim 3: Ameliyat sırasında çıkarılan piyes

Resim 4: Ameliyat sonrası 2. günde hastanın ameliyat yerinin görünümü